Visitation

Kontakt os

Skolen

Hvis der er tale om en henvist elev, anmoder vi om relevante sagsakter, fx udredninger fra PPR, psykologer eller andre fagpersoner, for at kunne bedømme om eleven ville kunne profitere af vores skoletilbud.

Hvis vi herefter skønner, at eleven vil kunne få udbytte af en plads hos os, inviterer vi elev, forældre og evt. kommune på et besøg, hvor skoleleder og evt. lærer deltager.

Hvis der er interesse for det, har dagelever mulighed for at være med i undervisningen en dag for at se og mærke, hvordan det er at være elev på skolen. Kontakt os for at lave en aftale.

Læs mere

Kostafdelingen

Hvis det ved den første telefoniske henvendelse lyder som en elev, der kan profitere af skolens og kostafdelingens tilbud, anmoder vi sagsbehandler om relevante sagsakter. Hvis vi herefter fortsat mener, at vi matcher elevens særlige behov, aftaler vi et orienterende møde med elev, forældre og sagsbehandler. Her viser vi skolen frem og fortæller om dagligdagen. Vi spørger ind til elevens nuværende situation, og vi taler om formål og forventninger i forhold til et ophold på Esrum Kost- og Friskole. På mødet deltager også skolelederen og evt. en lærer fra den kommende klasse.

På dette tidspunkt har vi almindeligvis sagt ja til eleven ud fra de indhentede oplysninger og samtaler med sagsbehandler. Vi vurderer det vigtigt, at eleven ikke oplever sig til ”eksamen” denne dag, da det ofte er elever, der ikke har brug for et nederlag.

Efter samtalen anbefaler vi altid, at elev og forældre ”sover på” beslutningen, for det er et stort valg, der skal tages. Eleven skal have lyst til at tilegne sig ny viden og færdigheder i det miljø, som Esrum Kost- og Friskole kan tilbyde.

Læs mere

Skriv til os

+45 48 39 09 50