Friskole på sjælland

Friskolen

Esrum Kost- & Friskole er en friskole på Sjælland – nord for Esrum Sø i Nordsjælland. Skolen hører til Gribskov Kommune.

Vi er placeret i naturskønne omgivelser i den gamle Esrum Kro, hvor kroens lokaler er blevet istandsat med de nyeste faciliteter inden for undervisning – men vi er stadig tro mod stedets historie og originale udtryk. Således vil du se fritlagte bjælker, snoede trappearealer og et grønt Orangerie i forbindelse med spisesalen.
Vi er en lille fri grundskole, som er underlagt friskoleloven. Undervisningen følger fælles mål, og vores elever går til de samme afgangsprøver som i folkeskolen.

Da vi både er en kost- og friskole, bliver friskoleeleverne og kostskoleeleverne undervist sammen. Det giver en fantastisk dynamik og en gensidig positiv påvirkning af de forskellige elever. Dermed oplever kostskoleeleverne det også som et langt mindre anbringelsestungt miljø, og hverdagen normaliseres efter bedste evne for både dag- og kostelever, hvor man vil opleve venskaber og sammenhold på tværs.
Elever på friskole i Esrum
På Esrum har vi mulighed for at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov og interesser. Det betyder helt konkret, at vi ikke anvender klassetrin, men i stedet deler eleverne op i grupper, der passer til elevens niveau og alder. Det betyder også, at vi ud over de klassiske skolefag tilbyder en bred vifte af kreative fag. Herunder: Musik, madkundskab, håndværk og design. Derudover tilbyder vi også kortere undervisningsrejser, som eleverne plejer at være glade for, og som er med til at give eleverne fællesskab, tryghed og oplevelser.

Vores mål

Hos Esrum har vi defineret 4 mål:

  • Skolen skal vedblive at bekende sig til lilleskolernes traditioner.

  • Friskolen skal have et højt fagligt niveau – svarende til folkeskolens.

  • Økonomien skal være sund.

  • Eleverne skal opfatte det som “cool” at gå på skolen.

Dette er i høj grad med til at definere, hvem vi er. Derfor kæmper vi hver dag for, at alle elever klarer afgangsprøven med fine resultater, så de kan komme ind på en ungdomsuddannelse. Det er dermed vores endelige mål at være med til at skrive en ny historie for den enkelte elev – og dermed gøre en forskel.

Vores speciale

Vi har en stor erfaring med at håndtere elever med faglige og sociale udfordringer. Esrum er et solidt skoletilbud med fokus på elevernes potentiale og udviklingsmuligheder. Derfor har vi også gode erfaringer med elever, der har haft en svær start på livet – det kan være mobning, overvægt, ordblindhed, ADHD eller lignende vanskeligheder.

Da vi er en friskole kombineret med en kostskole, tilbyder vi undervisning til elever fra 5. til 10. klassetrin, og vores elever er dermed mellem 11 og 17 år.

Hvis du ønsker at høre mere om, hvad vi kan gøre for dit barn, skal du endelig ikke tøve med at tage kontakt til os.

Glade piger på friskole

Hvad er en friskole?

At vi er en friskole betyder, at vi ikke er underlagt lovgivningen om folkeskolen. Til gengæld skal vi leve op til den særlige lov: “Lov om friskoler og private grundskoler”. I overensstemmelse med dette skal friskoler tilrettelægge undervisningen som passer til egen overbevisning. Derfor kan vi frit vælge, hvilke elever der går på skolen.

Ikke alle friskoler tilbyder en afgangsprøve, men det kan du være sikker på ved Esrum, hvor alle vores elever får muligheden for at opnå et eksamensbevis gennem afsluttende prøver.
Hvis du ønsker læse mere om, hvad en friskole er, kan du se videoen på denne hjemmeside: Friskolerne.dk.

Friskole og privatskole?

Det er en myte, at der er forskel på privatskoler og friskoler. De er underlagt de samme krav og vilkår. Dette beskriver friskolerne.dk meget godt: “De forskelle, der måtte være mellem friskoler og privatskoler er historiske og kulturelt betingede og har intet med lovgivningen at gøre.”

Kontakt

Esrum Kost- & Friskole
Esrum Hovedgade 18
3230 Græsted

+45 48 39 09 50

kontor@esrumkostskole.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Åbningstider

Kontoret:
Mandag – torsdag fra kl. 08.30–15.00
og fredag fra kl. 08.30–13.30.

Kostafdelingen:
Eftermiddage efter kl. 15.00, fredag efter kl. 13.00, og i åbne weekender.

Esrum Logo