Friskolen

Kontakt os

Privat specialskole i Nordsjælland

Esrum Friskole er en privat specialskole og drives af en privat forening og bestyrelse. At vi er en friskole betyder, at vi ikke er underlagt lovgivningen om folkeskolen, men har større frihed til at fastlægge vores undervisningsmetoder og indhold. Det er værd at bemærke, at selvom vi er en privat specialskole, skal vi stadig følge visse regler og standarder fastlagt af Undervisningsministeriet for at sikre kvaliteten af undervisningen, her iblandt “Lov om friskoler og private grundskoler”.

Skolen hører til Gribskov Kommune, og vores elever kommer primært fra Nordsjælland og København. Vi modtager både elever med forældrebetaling, og elever der er henvist fra hjemkommunen.

Esrum Friskole adskiller sig blandt andet fra den klassiske folkeskole på vores størrelse, antallet af elever og undervisningsmetoder. Alt dette kan du læse mere om herunder.
Hvis du ønsker læse mere om, hvad en friskole er, anbefaler vi at du besøger www.friskolerne.dk.

Der er ingen forskel på en friskole og en privatskole, da vi er underlagt de samme krav og vilkår. Vi adskiller os dog da vi er en specialskole, som kan rumme elever som har haft en svær start på livet.

Skolegangen på Esrum Friskole

Ikke alle friskoler tilbyder en afgangsprøve, men det kan du være sikker på ved Esrum Kost- og Friskole, hvor alle vores elever får muligheden for at opnå et afgangsprøvebevis gennem afsluttende afgangsprøver.

Esrum Kost- og Friskole er en lille fri grundskole, som er underlagt friskoleloven. Undervisningen følger fælles mål, og vores elever går til de samme afgangsprøver som i folkeskolen. Vi tilbyder undervisning til elever fra 5. til 10. klassetrin, og vores elever er mellem 11 og 18 år.

Da vi både er en kost- og friskole, bliver friskoleeleverne og kostskoleeleverne undervist sammen. Det giver en fantastisk dynamik og en gensidig positiv påvirkning af de forskellige elever, og hverdagen normaliseres efter bedste evne for både dag- og kostelever, hvor man vil opleve nye venskaber og sammenhold på tværs.

På Esrum har vi mulighed for at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov og interesser. Det betyder helt konkret, at vi ikke anvender klassetrin, men i stedet deler eleverne op i grupper, der passer til elevens niveau og alder. Det betyder også, at vi ud over de klassiske skolefag tilbyder en bred vifte af kreative fag. Herunder: Musik, madkundskab, håndværk og design. Derudover tilbyder vi også lejrskoler og forskellige arrangementer som eleverne plejer at være glade for, og som er med til at give eleverne fællesskab, tryghed og nye venner.

Læs mere om hverdagen, undervisningen eller prøveplanen.

Friskole for skolemæssigt udfordrede børn

Man kan sagtens se Esrum Friskole som en privat specialskole, da vores friskoletilbud skræddersyes den enkelte elev. Men det er ikke alle vores elever, der har behov for den socialpædagogiske og specialiserede hjælp, og derfor er vores skoletilbud mere flydende i sit udtryk. Vi har dog en stor erfaring med at håndtere elever med faglige og/eller sociale udfordringer, og som ikke profiterer af at gå i folkeskole.

Esrum Friskole er et solidt skoletilbud med fokus på elevernes potentiale og udviklingsmuligheder. Derfor har vi også gode erfaringer med elever, der har haft en svær start på livet – det kan være mobning, overvægt, ordblindhed, ADHD eller lignende vanskeligheder.

Vores målsætning er, at samtlige af vores elever klarer afgangsprøven med gode resultater, så de kan komme ind på en ungdomsuddannelse. Det er dermed vores endelige mål at være med til at skrive en ny historie for den enkelte elev – og dermed give dem det bedste afsæt for deres videre vej ud i livet.

Læs mere om vores værdigrundlag her.

Hvis du ønsker at høre mere om, hvad vi kan gøre for dit barn, må du endelig ikke tøve med at tage kontakt til os.

Skriv til os

+45 48 39 09 50