Undervisningen

Kontakt os

På Esrum Kost- og Friskole er vi inddelt i grupper: de er gruppe 2, 3 4 og 5. Nogle gange vurderer vi at der er behov for en mindre opstartsfase, den kalder vi gruppe 1.

Esrum har pt. inddelt eleverne i fire grupper:

I gruppe 2 går typisk de fleste af de elever, der starter på Esrum. Gruppen samler elever, svarende til 5. 6. og – for nogle – 7. klasse.

I gruppe 3 intensiveres fag- og gruppeundervisningen, og gruppen er svarende til 7. og 8. klasse. Målet med denne gruppe er at gøre eleverne parate til at deltage i den prøveforberedende undervisning på 9. klassetrin. Fra 8. klassetrin får eleverne standpunktskarakterer, skolen parathedsvurderer, og der laves uddannelsesplaner for den enkelte elev.

Gruppe 4 er typisk sammensat af elever, som i folkeskolen ville gå i 9. klasse, og her arbejdes med projektarbejde, og målet for denne gruppe er folkeskolens afgangsprøve.

Gruppe 5 består af vores ældste elever, som har gennemført 9. klassetrin, og som gerne vil have mulighed for at forbedre og udvikle faglige kompetencer f.eks. med henblik på videre skoleforløb på HF, gymnasium eller lignende.

Hos os undervises eleverne i de almindelige folkeskolefag, som man kender fra den danske folkeskole. Vi har også fysik/kemi, biologi og geografi, som er slået sammen til en blok, vi kalder science. Der undervises og føres til prøver i alle fagene, selvom de samlet kaldes science.

Vi tilbyder også tysk, som kan afsluttes med afgangsprøven efter 9. klassetrin, såfremt du får godkendt to års sammenhængende undervisning i faget.

Gruppe 1, 2 og 3 deltager i skolens valgfagsordning, hvor det er muligt at vælge op til tre forskellige praktisk/kreative og musiske fag om ugen: Håndværk/design, musik og madkundskab. Der er også mulighed for specialundervisning i dansk, matematik eller engelsk. Man vælger valgfag én gang årligt og afslutter med eksamen i 8. klasse. Valgfagene ligger torsdag eftermiddag – fra 12.45 til 15.00.

Musik spiller en helt særlig rolle på Esrum. Ikke bare som valgfag men også i elevernes fritid. Vi har studier, instrumenter og computerprogrammer plus mixerpulte på professionelt niveau. Eleverne har mulighed for at få individuel undervisning på deres eget instrument om eftermiddagen, ligesom der er mulighed for at blive en del af et musisk fællesskab.

Skolen har flere lærere, der er professionelle musikere, og vi har også en pedel der er professionel trommeslager og en kok der spiller fremragende bas. Vi har derfor kompetencer i huset til at lave noget, der lyder rigtigt godt! At arbejde med musik – og måske også optræde med det til vores fester – giver samtidig glæde og selvtillid.

I uge 41 op til efterårsferien afholder skolen idrætsuge med alle former for idræt og bevægelse og med fokus på sund mad. Vi bruger Esrum Boldklubs baner og inddrager også skoven og søen. Idrætsugen afsluttes med et aftenløb gennem skoven ned til Esrum Sø med poster og lidt gys.

 

Skriv til os

+45 48 39 09 50