Kontaktpædagog

Kontakt os

På Esrum Kost- og Friskole, vil du blive tildelt en kontaktpædagog/primærpædagog, der er en stabil voksen der bl.a. støtter dig i at opnå den udvikling der er beskrevet i din handleplan. Kontaktpædagogen er den pædagog, der efterhånden vil komme til at kende dig bedst, og som taler med dig om vigtige emner som hjemmebesøg, hvordan det går i skolen, eventuelle konflikter og i det hele taget er med til at sørge for, at du får det rart.

Formålet med kontaktpædagogen er at sikre at du får en kvalificeret støtte i hverdagen, som kan deltage i møder og samtaler med kommunen, praktiksted, kommende uddannelsessted eller andre offentlige instanser sammen med dig. Din kontaktpædagog er også den der har den primære kontakt til dine forældre eller pårørende, om hvordan du har det og hvordan det i det hele taget går.
Din kontaktpædagog skal støtte dig i at opnå selvstændighed, både i forhold til at gå i skole, passe et arbejde, overholde dine aftale osv. Din kontaktpædagog skal også støtte dig i at opretholde din personlige hygiejne hvis nødvendigt, samt sikre rengøring og oprydning på dit værelse. Din kontaktpædagog er den der kan hjælpe dig med at tøjvask eller tøjindkøb, eller den der hjælper dig med at planlægge samvær med venner eller fritidsaktiviteter.

Det er din kontaktpædagog du kan gå til, når og hvis du har brug for at opretholde kontakten til din familie og dine venner, og det er din kontaktpædagog du kan tale med omkring emner du måske finder følelsesmæssigt svære at tale med andre om.

Det er også din kontaktpædagog der, i samarbejde med dig, skriver den status på dig som din kommune og sagsbehandler skal have to gange årligt.

Din kontaktpædagog vil ikke altid være på arbejde, og derfor kan du naturligvis tale med og få hjælp og støtte fra alle de pædagoger der er på arbejde. Det er dog din kontaktpædagog der er tovholder på dit ophold og din trivsel på Esrum Kost- og Friskole.

Skriv til os

+45 48 39 09 50