fbpx

Socialpædagogisk døgntilbud og friskole

Trygt og tolerant miljø

Socialpædagogisk skoletilbud

VELKOMMEN TIL ESRUM KOST- & FRISKOLE

Esrum Kost- & Friskole er en skole for børn i den skolepligtige alder, der har indlæringsvanskeligheder og som ikke profiterer af at gå i folkeskolen eller andre skoletilbud.

Vi vil gerne give vores elever både et globalt udsyn og en interesse for demokrati og samfundet omkring dem. Det gør vi både i den daglige undervisning, på vores rejser i ind- og udland og på den måde, hverdagen i øvrigt er tilrettelagt.

FRISKOLEN

KOSTAFDELINGEN

TIL ELEVER

{”Her er der gode lærere, der hjælper, hvis noget er gået galt.”

”Jeg er så sygt glad for, at jeg kom herop.”

TIL FORÆLDRE

{”Skolen formår at rumme så mange forskellige elever.”

”Der er en kæmpeforskel på den dreng, vi sendte på Esrum for to år siden, og den dreng, vi har nu.”

TIL FAGFOLK

{”De er sindssygt gode til at samarbejde med mig og drengen om målene for anbringelsen.”

”Og så er stemningen rigtigt god deroppe.”

Dét tilbyder vi

For kost- og dagelever fra 6. til 10. klasse.
Tag 9. / 10. klasses afgangsprøve
Specialiseret læseundervisning / læselejrskole / ekstra støtte
Små klasser med tolærerordning
Familiebehandling
Valgfag – Skilejrskole – Lejrskole
Kosteleverne tilbydes fritidsaktiviteter, weekendhygge, sommerskole og pædagoger,
der sammen med jer skaber et godt ungdomsliv
Lille miljø med tryghed, respekt, anerkendelse og medinddragelse
Kammeratskaber for livet
Åbent næsten alle weekender i skoleåret

Vil DU starte på
Esrum Kost- og Friskole?

Så giv os et kald på tlf.: 4839 0950 eller kontakt os på kontor@esrumkostskole.dk

Alle elever på Esrum Kost- & Friskole er unikke.

Skolen arbejder derfor med fleksible tilbud, der er tilpasset den enkelte elevs behov for støtte og udvikling.

Sidste nyt