Alle børn
har ret til
leg…

Alle børn
har ret til
ærlighed…

Alle børn
har ret til
fokus…

Alle børn
har ret til
trivsel…

SKOLEN

KOSTAFDELINGEN

TIL ELEVER

{”Her er der gode lærere, der hjælper, hvis noget er gået galt.”

”Jeg er så sygt glad for, at jeg kom herop.”

TIL FORÆLDRE

{”Skolen formår at rumme så mange forskellige elever.”

”Der er en kæmpeforskel på den dreng, vi sendte på Esrum for to år siden, og den dreng, vi har nu.”

TIL FAGFOLK

{”De er sindssygt gode til at samarbejde med mig og drengen om målene for anbringelsen.”

”Og så er stemningen rigtigt god deroppe.”

Velkommen til Esrum Kost- & Friskole

For kost- og dagelever fra 6. til 10. klasse.
Tag 9. / 10. klasses afgangsprøve
Specialiseret læseundervisning / læselejrskole / ekstra støtte
Små klasser med tolærerordning
Familiebehandling
Valgfag – Skilejrskole – Lejrskole
Kosteleverne tilbydes fritidsaktiviteter, weekendhygge, sommerskole og pædagoger,
der sammen med jer skaber et godt ungdomsliv
Lille miljø med tryghed, respekt, anerkendelse og medinddragelse
Kammeratskaber for livet
Åbent næsten alle weekender i skoleåret

Sidste nyt

 

Alle elever på Esrum Kost- & Friskole er unikke.

 
Skolen arbejder derfor med fleksible tilbud, der er tilpasset den enkelte elevs behov for støtte og udvikling.