Forventninger om samarbejde

Kontakt os

Som forældre eller pårørende har I en uvurderlig viden om jeres barn, særligt når barnet/den unge er derhjemme. På Esrum Kost- og Friskole har vi en anden viden om jeres barn, hvordan de agerer i samspil med andre, hvordan de trives, lærer og udvikler sig, samt hvilke eventuelle udfordringer, både personligt som fagligt, de måtte have.

I samarbejde med jer, skal vi skabe de bedste forudsætninger for at jeres barn udvikler sig både fagligt og personligt. Vi har derfor et håb om, at I vil støtte op om følgende:

 • At I taler positivt om og er loyale overfor Esrum Kost- og Friskole og dens medarbejdere. Hvis I undrer jer over noget eller er utilfredse med noget, så henvend jer til os, så vi sammen kan finde svar eller løsning.
 • At I er nysgerrige og samarbejdsvillige, at I medvirker til, at der skabes et gensidigt tillidsforhold.
 • At I har tillid til, at vi vil jeres barn det bedste, og bakker op om vores indsats, også selvom om I måske ikke altid er enige med os.
 • At I har tillid til, at Esrum Kost- og Friskole dagligt arbejder målrettet for at skabe nære relationer, fællesskab og et trygt læringsmiljø, der bidrager til og skaber trivsel, udvikling og læring hos alle børn.
 • At I respekterer, at alle børn har lige stor ret til at være her og være en del af fællesskabet, og at I bakker op om inklusion af alle børn uanfægtet børnenes forskelligheder.
 • At I respekterer og forstår, at der er 50 elever på Esrum Kost- og Friskole og derfor mange forskellige hensyn, der skal tages.
 • At I er loyale mod medarbejdernes beslutninger, og respekterer vores skole- og undervisningstid, og samarbejder om at minimere elevernes fravær.
 • At I for dagskoleelevernes vedkommende, sørger for at de møder friske, udhvilede og til tiden.
 • At I bidrager til den gode tone og omgangsform – også på mail og digitale platforme.
 • At I informerer og orienterer os om forandringer og udfordringer i jeres barns hverdag – der kan påvirke barnet. På den måde har vi en mulighed for at tage det bedste hensyn til jeres barn.
 • At I fremfører evt. kritik og bekymringer konstruktivt og så direkte som muligt.
 • At vi ikke altid har tid til en samtale her og nu, men at vi altid sammen kan finde et passende tidspunkt.

Vi glæder os til samarbejdet med jer.

Skole-hjem-samarbejde

Vi har et intensivt og godt forældresamarbejde med minimum to årlige skole-hjem-samtaler og et årligt forældremøde. Det betyder ikke, at vi trætter jer med daglige telefonopringninger om små og store konflikter i skoletiden; dem tager vi i skolen. Men der er rig mulighed for – gennem kontakt med jeres barns klasselærere – at holde jer orienteret om, hvordan det går jeres børn fagligt og socialt i skolen. I er altid velkommen til at ringe, og der er mulighed for ekstra møder og kontakt efter behov.

Skriv til os

+45 48 39 09 50