Målgruppe

Kontakt os

Esrum Kost- & Friskole er et tilbud under friskoleloven. Det vil sige vi har både dagelever og kostelever, alle i aldersgruppen 11-18 år. For kostelevernes vedkommende vurderes det at der er brug for et miljøskifte ift både skole og hjem.

Vi har en stor erfaring med at håndtere elever med faglige og/eller sociale udfordringer, og som af forskellige årsager, ikke profiterer optimalt af at gå i folkeskole. Esrum er et solidt og trygt skoletilbud med fokus på elevernes potentiale og udviklingsmuligheder. Derfor har vi også gode erfaringer med elever, der har haft en svær start på livet – det kan være mobning, overvægt, ordblindhed, ADHD, angst, skolevægring eller lignende vanskeligheder, og som har mangler i deres skolegang, huller i deres faglige viden og modstand mod at indgå i klasseundervisning.

De børn og unge, der bor på kostafdelingen, har alle behov for omsorg og socialpædagogisk støtte. De vil ofte have sociale, og/eller faglige vanskeligheder, og mange vil være alderssvarende udviklet på nogle områder, men ikke andre. Fælles for dem alle er, at de vil kunne profitere af, at døgntilbuddet er kombineret med et skoletilbud på matriklen, hvor der også går dagelever.

Hos os kommer også børn og unge, der kan have mistillid til voksne pga. mange svigt. De er nogle gange tidligt følelsesmæssigt skadede og mangler derfor evnen til selvkritik. De kan både være introverte og ekstroverte i deres adfærd. De kommer tit i konflikt og mangler ofte evnen til at løse konflikterne selv. Nogle er grænsesøgende og har derfor svært ved at indgå i sociale sammenhænge.

Skriv til os

+45 48 39 09 50