Om os

Esrum Kost- & Friskole er både et socialpædagogisk døgntilbud og en skole. Vi har en kostafdeling med socialpædagogisk støtte til børn fra 11 til 18 år med særlige behov. Alle vores 26 kostelever går på vores interne skole.

Vores kostelever har sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige udfordringer, blandt andet på grund af diagnoser, og kan samtidig profitere af vores rummelige og trygge skoletilbud. Kosteleverne er visiteret via kommunen.

Vi er en skole for børn i den skolepligtige alder, der har indlæringsvanskeligheder og som ikke profiterer af at gå i folkeskolen eller andre skoletilbud. Skolen har plads til cirka 25 eksterne elever, og eleverne undervises i mindre grupper.

Vores skole modtager både elever med forældrebetaling og med støtte fra kommunen (PPR eller distriktsskolen).

Vi arbejder med de nyeste tilgange og metoder. Supervision er en naturlig del af vores arbejde. Vi tilbyder specialiseret læseundervisning, psykologbistand og familieterapi. Vi indskriver børn hele året. Vi modtager kostelever fra hele landet. Skolens dagelever kommer primært fra kommuner i Nordsjælland og Storkøbenhavn.

Se mere om kostafdelingen og skolen. Læs mere om det unikke ved kostskoler på www.kostskoler.dk.

BELIGGENHED OG RAMMER

Esrum Kost- & Friskole, der har til huse i den gamle Esrum Kro, ligger i den lille by Esrum i Nordsjælland. Kostskolen ligger i noget af Danmarks smukkeste natur, tæt ved Grib Skov og Esrum Sø, og er omgivet af historiske knudepunkter. Fra Esrum er der gode busforbindelser til fx Helsingør og Hillerød – stoppestedet ligger lige foran skolen.

Skolen ligger i den hyggelige hovedbygning. De yngste grupper (mellemtrinnet) holder til i stueetagen. Her er der udover to store gruppelokaler en opholdsstue, et grupperum, et moderne sciencelokale og et rigt udstyret musiklokale til brug for alle grupper.

9. og 10. klassetrin, der holder til på 2. sal, råder over fire, fleksible gruppelokaler og et stort fælleslokale. Vi bruger meget at have fællesundervisning i det store lokale og gruppeundervisning i de små gruppelokaler.

Herudover råder skolen over en gymnastiksal, en lille biograf, billedkunst/træværksted, volleyboldbane og multibane. Vi har – i tilknytning til skolens åbne køkken – et smukt og hyggeligt orangeri, hvor elever kan trække ud og sidde koncentreret og arbejde, når undervisningssituationen driller.

Skolen bruger desuden lokalområdet meget i undervisningen. Fx Esrum Boldbane i idræt og det nærliggende Esrum Kloster med sø og skov i natur og teknik.

Kontakt

Esrum Kost- & Friskole
Esrum Hovedgade 18
3230 Græsted

+45 48 39 09 50

kontor@esrumkostskole.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Åbningstider

Kontoret:
Mandag – torsdag fra kl. 08.30–15.00
og fredag fra kl. 08.30–13.30.

Kostafdelingen:
Eftermiddage efter kl. 15.00, fredag efter kl. 13.00, og i åbne weekender.

Esrum Logo