Musik som pædagogisk redskab

Kontakt os

På Esrum Kost- og Friskole ved vi af erfaring, at ”hver fugl synger med sit næb”, og vi ser musik som et universelt sprog, hvor alle kan byde ind med noget væsentligt. Vi kan alle som en, forholde os til musik, enten fordi vi elsker at synge, er gode til at spille guitar, har været til en god koncert, har hørt et fedt nummer i radioen eller lignende. Musik giver os mulighed for at erfare, erkende og udtrykke særlige sider af verden og os selv, som vi ellers kan have svært ved at give udtryk for eller dele.

At være sammen omkring musik, medfører at vi mødes i et særligt autentisk og ligeværdigt rum, som bl.a. bidrager til elevernes tiltro til egne evner, motorik, hukommelse, sprog, initiativ og følelse af fællesskab og mening. Det musikalske fællesskab kan føre mange gode ting med sig; fra at spille eller synge alene, når man øver sig, til derefter at udøve musik/sang sammen med andre menneske, hvor det unikke så sker – at uanset niveau – finder man sammen med andre i et samarbejde om den musikalsk proces.

Musikken bliver et redskab og en ramme mellem eleverne og medarbejderne, som giver en fælles oplevelse. Musik kan nedtone de personlige roller, udviske magtskævheden mellem elever og voksne, såvel som mellem store og små og give luft under vingerne, så en autentisk og ligeværdig relation opstår.

På Esrum Kost- og Friskole kender vi de store værdier af musikalsk udfoldelse. Det er altid en gave at opleve, hvordan en elevs selvtillid vokser ved musikalsk udøvelse. Heldigvis er vi så velsignede, at vi ud over 4 professionelle udøvende musikere i vores personalegruppe, også er i besiddelse af et musiklokale med de fleste former for instrumenter, samt et lydstudie, hvor man også kan modtage undervisning i programmering af musik.

Hvert år har vores forskellige samspilshold, der naturligvis tæller mange af vores elever, muligheden for at underholde i forbindelse med de arrangementer vi afholder på skolen; det plejer at vække stor begejstring blandt besøgende og pårørende, og stor stolthed blandt skolens ansatte.

Skriv til os

+45 48 39 09 50