Efterværn i form af ungestøtte

Kontakt os

Efterværn omtales nu, som følge af Barnets Lov, der trådte i kraft d. 1. januar 2024, for ’Ungestøtte’. Ungestøtte er et tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet. Formålet med ungestøtte er at bidrage til, at de unge får en bedre overgang til voksenlivet.

Når unge i sårbare positioner fylder 18 år, bliver de juridisk set voksne og derved myndige. Det betyder, at de unge er stillet anderledes i forhold til den hjælp og støtte, de kan modtage. Mange sårbare unge oplever overgangen til et selvstændigt voksenliv som en stor udfordring. De har ofte ikke et stabilt netværk og kan mangle voksenrelationer, som kan støtte dem og hjælpe dem på vej. Det betyder, at mange af de unge lever på kanten af samfundet uden netværk, job og uddannelse.

Formålet med ungestøtten er at tilbyde unge i alderen fra 18 til og med 22 år hjælp, når den unge vurderes at have et væsentligt behov for støtte og selv er indforstået med det. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse, herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold.

Ungestøtten afsluttes, når den unge fylder 23 år, eller når det ikke længere opfylder sit formål i forhold til at støtte den unge ind i voksenlivet. Juridisk set kan ungestøtten genetableres, hvis den unge får behov for støtte eller fortryder at have takket nej til den efterværnsindsats, de oprindeligt blev tilbudt.

For unge der har boet på Esrum Kost- og Friskole er det muligt at få bevilliget ungestøtte i form af en kontaktpædagog fra kostafdelingen, der i en overgangsfase (aftales med den individuelle sagsbehandler) har til formål at bidrage med sin viden og sin relation til den unge, så den unge får den rette hjælp og støtte i overgangsfasen til voksenlivet, med alt hvad det indebærer.

Hvis du som sagsbehandler tænker det kunne være et tilbud din unge kunne profitere af, er du mere end velkommen til at rette henvendelse, for at se om vi kan matche det efterspurgte behov, samt aftale nærmere.

Skriv til os

+45 48 39 09 50