Husorden

Kontakt os

Vi søger gennem skolens hverdag at give vores elever oplevelsen af, hvad det vil sige at leve i et demokratisk samfund. Det udmønter sig i at vi er fælles om tingene, at alle er lige ansvarlige for at samværet og dagligdagen fungerer på en god måde. Frihed, ansvar og medindflydelse er en del af vores pædagogik.

Når mange børn og unge lever sammen på en kostskole, er det nødvendigt at tage nogle hensyn, som måske ikke er helt de samme som i en privat familie. Derfor har vi en husorden, som vi forventer at samtlige kostelever overholder.

 • Eleven skal deltage aktivt i skoleundervisningen, og stå op når eleven bliver vækket og møde i skole til tiden.
 • Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller stoffer af nogen art på skolen.
 • Det er ikke tilladt at ryge og/eller vape på skolens område.
 • Vapers og Puff-bars vil blive inddraget og destrueret.
 • Tag hensyn til andre kostelever, når eleven hører eller spiller musik.
 • Eleven må gerne forlade skolens grund og tage til byen, på besøg eller lignende, men eleven skal altid lave en aftale med en pædagog om, hvor eleven tager hen, og hvornår eleven kommer tilbage.
 • Hvis eleven har besøg af venner, skal de orientere en af kostlærerne, så de ved hvor mange der er på afdelingen i tilfælde af brand og lignende. Venner skal forlade kostafdelingen senest kl. 21:30
 • Det kan være at eleven har en kæreste, mens man går på skolen, og det kan godt være en af de andre kostelever. Eleverne kan besøge hinanden på værelserne, men må ikke sove sammen på skolen.
 • Der skal være ro otte timer i døgnet, fra kl 23:00 til næste morgen kl 7:00
 • Du skal aflevere din mobiltelefon til nattevagten om natten (senest 22:30) og får den udleveret igen kl 7:00 når du står op.
 • Eleverne må ikke støje eller være til gene for andre i de otte timers ro om natten.

Sengetider

Det kommer an på hvor gammel eleven er, og hvor gode de er til at stå op om morgenen. Det er også afhængigt af, hvor vågne og aktive de er i skoletiden. Som udgangspunkt er rammerne:

At man er på sit eget værelse fra kl 22:00 og at lyset slukkes kl 22:30.

Reglerne kan være anderledes i weekender og i forbindelse med arrangementer på skolen.

Alle elever bliver i øvrigt vækket kl. 7:30, hvor der er en klar forventning om at de står op!

Hvis vi oplever, at eleverne bruger nattetimerne til at være på deres mobil, eller deres bærbare pc, og dermed ikke får deres nattesøvn, vil vi anmode elevens forældre/pårørende om tilladelse til at opbevare elevens mobil/pc om natten.

Skriv til os

+45 48 39 09 50