Indmeldelse

Kontakt os

Ved indskrivning af et barn/ung på kostafdelingen på Esrum Kost- og Friskole skal kommunen udfærdige en handleplan, da handleplanen er et vigtigt koordineringsredskab, der skal tydeliggøre indsatsen og dermed sætter rammen for vores arbejde.

Kommunen skal med handleplanen forholde sig til, hvilke af barnets eller den unges forhold og problemer, der skal handles på og gøres en indsats i forhold til og angive, hvad målene er for denne indsats.

Handleplanen skal derfor som hovedregel foreligge, ved elevens indflytning på Esrum Kost- og Friskole.

Handleplanen skal tage udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse af barnets eller den unges forhold, og indeholde en beskrivelse af;

  • formålet med indsatsen
  • konkrete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling
  • konkrete mål i forhold til barnets eller den unges skolegang
  • konkrete mål for overgangen til voksenlivet for unge, der er fyldt 16 år

Hvis du har kendskab til et barn eller ung, der ville kunne profitere at det lille og trygge miljø som Esrum Kost- og Friskole kan tilbyde, så giv os et kald på tlf.: 4839 0950 eller kontakt os på kontor@esrumkostskole.dk

Skriv til os

+45 48 39 09 50