Socialpædagogisk friplads

Kontakt os

Du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barn har et særligt socialt eller pædagogisk behov for en dagtilbuds- eller SFO-plads, og din økonomi gør det vanskeligt at betale for barnets plads i dagtilbud/SFO.

Tildeling af socialpædagogisk friplads/socialpædagogisk fripladstilskud sker altid efter en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation.

Socialpædagogisk friplads/fripladstilskud skal gives, når:

  • kommunalbestyrelsen vurderer, at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og
  • betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet.

Begge betingelser skal være opfyldt, og tildeling af et socialpædagogisk friplads/fripladstilskud sker altid efter en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til den enkelte kommune at foretage vurderingen, herunder at fastlægge, hvilke kriterier der lægges vægt på.

Har du brug for vejledning vedrørende tilskud eller en konkret sag i relation til et barn eller et dagtilbud, skal du kontakte din kommune. Det er også kommunen, der vejleder om regler for optagelse i kommunens dagtilbud, ansøgning om økonomisk fripladstilskud mv.

Skriv til os

+45 48 39 09 50