Lovgrundlag

Kontakt os

Kostafdelingen

Esrum Kost- og Friskoles kostafdeling er defineret som et socialpædagogisk kostskoletilbud efter Lov om Social Service § 66, stk. 1 nr. 5 (opholdssted). Vi modtager kostelever efter henholdsvis Lov om Social Service § 52 stk. 2 nr. 7 (anbringelse) eller SEL § 52a, stk. 1 nr. 2 (ophold med støtte).

Alle kostelever går samtidig på Esrums egen skole.

Skolen

Dageleverne på skolen er enten henvist fra kommunen (PPR eller distriktsskolen) eller betalt af forældrene. Vi har også henviste dagelever, hvor finansieringen er delt mellem PPR (distriktsskolen) og børne- ungeforvaltningen.

Skolen er en friskole og følger Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Vi læner os derudover op ad folkeskolens slutmål og folkeskolens planer ift. kompetencer, færdigheds- og vidensmål som formuleret i Friskolelovens § 1a, stk. 4.

Skriv til os

+45 48 39 09 50