Konflikthåndtering

Kontakt os

Vi kan desværre ikke undgå, at der indimellem opstår konflikter og interessemodsætninger mellem børn og voksne og børn indbyrdes. På Esrum Kost- og Friskole tager vi udgangspunkt i ”Low arousal”, som er en pædagogisk tilgang, der har fokus på at forebygge, håndtere og evaluere konflikter. Vores udgangspunkt er derfor altid, at konflikter løses her på skolen eller på kostafdelingen af os, der er her hver dag.

Naturligvis kan der være behov for at tale med mor eller far, når man er vred eller ked af det, og dette er selvfølgelig muligt, når tiden er til det. Men hav tillid til, at vi får løst konflikten, hvor den er opstået – medmindre vi lægger op til noget andet. Det betyder, at du som forældre eller pårørende skal lytte til dit barn, men ikke tage parti i en situation, som kan være svær at overskue eller blande sig hensigtsmæssigt i.

Som udgangspunkt er vores erfaring også, at der ikke er nogen fordel i, at eleven forlader skolen. Det er langt bedre, at konflikter bliver løst her. I langt de fleste tilfælde fungerer relationen mellem de stridende parter hurtigt godt igen, når bare vi får talt sammen. Du er altid meget velkommen til at kontakte os, så du kan blive ordentlig informeret og give dit syn på sagen.

Og så ligner vores måde at tackle elevernes konflikter i øvrigt den, som eksisterer i de fleste danske hjem. Altså at de voksne rammesætter, og at det er vores arbejde at gøre de unge mere og mere ansvarlige og modne – med det sikkerhedsnet vi og forældrene til stadighed skal udgøre. Overtrædelse af vores regler bliver håndteret forskelligt, afhængig af hvilken elev der har brudt dem, og derfor har vi ikke en færdig facitliste på, hvad en overtrædelse af bestemt karakter medfører. Det afhænger alt sammen af elevens modenhed, udvikling og indsigt i egne handlinger. Alt det taler vi med jer om, når jeres barn starter.

Skriv til os

+45 48 39 09 50