Handleplaner og statusrapporter

Kontakt os

Ved indskrivning af et barn/ung på kostafdelingen på Esrum Kost- og Friskole skal kommunen udfærdige en handleplan, da handleplanen er et vigtigt koordineringsredskab, der skal tydeliggøre indsatsen og dermed sætter rammen for vores arbejde.

Kommunen skal med handleplanen forholde sig til, hvilke af barnets eller den unges forhold og problemer, der skal handles på og gøres en indsats i forhold til og angive, hvad målene er for denne indsats.

Handleplanen skal derfor som hovedregel foreligge, ved elevens indflytning på Esrum Kost- og Friskole.

Handleplanen skal tage udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse af barnets eller den unges forhold, og indeholde en beskrivelse af;

  • formålet med indsatsen
  • konkrete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling
  • konkrete mål i forhold til barnets eller den unges skolegang
  • konkrete mål for overgangen til voksenlivet for unge, der er fyldt 16 år

På baggrund af de i handleplanen opstillede mål, vil kontaktpædagogen, så vidt muligt i samarbejde med barnet/den unge, opstille delmål, der vil være retningsgivende for den daglige pædagogiske indsats, og barnets/den unges udvikling og progression.

På baggrund af arbejdet med de opstillede mål, vil der være løbende opfølgning, samt udfærdigelse af statusrapporter, for at sikre at de overordnede og konkrete mål evalueres, og eventuelt justeres.

På Esrum Kost- og Friskole udfærdiger vi skriftlige statusrapporter på kost-eleverne 2 x årligt. Statusrapporterne danner grundlagt for statusmøder mellem Esrum Kost- og Friskole, eleven og dennes forældre/pårørende, samt elevens sagsbehandler og/eller anbringelseskonsulent.

Statusmøderne foregår på Esrum Kost- og Friskole, og er oftest af 1 times varighed.

Skriv til os

+45 48 39 09 50