Evaluering og opfølgningsplan

Kontakt os

På Esrum Kost- og Friskole evaluerer vi skolens samlede undervisning efter en model, der sikrer, at vi kan bruge evalueringens resultater til fremadrettede initiativer. En evaluering af skolens samlede undervisning skal være med til at tydeliggøre og sikre, at undervisningen i de enkelte fag og fagområder udgør den ønskede sammenhæng for eleverne på de enkelte klasse- eller alderstrin og for udviklingen i fagenes indhold frem mod opfyldelse af undervisningspligten.

Skolens samlede undervisning er hos os mere end blot fagene på elevernes skema. Det er også vores traditioner, vores elevråd, vores spisesituationer, vores ture, vores pauser og så videre – alt det beskrives på vores hjemmeside.

Evalueringen af den samlede undervisning foregår på forskellige møder. Skolens evalueringsform opfattes som et tandhjulssystem, hvor et hjuls cirkulære bevægelser, er afhængigt af andre hjuls bevægelser – hjulene griber ind i hinanden og danner en udveksling. Det betyder, at et mødes evaluering, aftaler og resultater bringer resultater med videre til næste møde, som bringer resultater og input til et andet møde og så fremdeles.

En gang om ugen holder lærerne interne møder, hvor de taler om og evaluerer elever og undervisning.

Hver tirsdag holder lærerne møder med ledelsen og her drøftes og igangsættes initiativer og efterfølgende bliver dette evalueret på et fremtidigt tirsdagsmøde. Evalueringer fører til opfølgningsplaner. Ledelsen holder ugentlige møder, hvor drøftelser, evalueringer fra lærermøder drøftes og mulige ændringer besluttes, diskuteres mm. Hertil planlægges også en opfølgning på eventuelle initiativer.

Skolebestyrelsen holder også møder, hvor bestyrelsen præsenteres for skolens initiativer i forhold til undervisningen. Skolebestyrelsen bringer også ideer til skolen, der kan have indflydelse på skolens samlede undervisning.

Hvert skoleår begynder med en evaluering og opfølgningsplan over de emner, der skal evalueres på tirsdagsmøderne.

Skriv til os

+45 48 39 09 50