fbpx

Til forældre

Esrum Kost- & Friskole er både for dagelever og for elever, der bor på skolen. Nedenfor har vi samlet en række informationer til forældre om at have en elev på skolen og om at have sit barn boende på kostafdelingen.

Hvis der er nogle informationer, I mangler – eller I har andre spørgsmål – er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os.

Læs også, hvad Annette og Jeannie fortæller om hvorfor de som forældre valgte Esrum og om, hvad Esrum har betydet for deres børns udvikling.

Om kulturen på Esrum Kost- & Friskole Til toppen

Esrum Kost- & Friskole er for elever med mange typer af udfordringer: Behov for et lille læringsmiljø, egentlige indlæringsvanskeligheder, sociale udfordringer, familiemæssige konflikter, vanskeligheder på grund af en diagnose – eller en kombination af disse ting. På Esrum møder både elever og forældre et miljø, der er trygt og rummeligt, og som ser ressourcer frem for problemer. Vi arbejder med små undervisningsgrupper, hvor der er fokus på den enkelte elev, og vi bestræber os på at have et miljø både i skolen og på kostafdelingen, hvor mobning ikke er en del af hverdagen.

Vores fokus er – selvfølgelig – på at hjælpe jeres børn til at få en 9.-10. klasses afgangsprøve og finde deres vej videre i uddannelsessystemet med en realistisk indsigt i deres egne ressourcer. Men vi er samtidig en skole, hvor vi prioriterer at gøre vores elever til aktive medborgere i samfundet med alt, hvad det indebærer: Sociale kompetencer, kendskab til demokrati og rettigheder, et internationalt udsyn, viden om miljø og bæredygtighed, sund kost og gode relationer til familie og netværk.

Konflikthåndtering

Vi kan ikke undgå, at der ind imellem opstår konflikter og interessemodsætninger mellem børn og voksne og børn indbyrdes. Vores udgangspunkt er altid, at disse løses her på skolen eller kostafdelingen af os, der er her hver dag. Det er én blandt flere gode grunde til, at eleverne ikke har deres mobil på sig i skoletiden.

Der kan være behov for at tale med mor eller far, når man er vred eller ked af det, og dette er selvfølgelig muligt, når tiden er til det. Men hav tillid til, at vi får løst konflikten, hvor den er opstået – med mindre vi lægger op til noget andet. Det betyder, at du skal lytte til dit barn, men ikke tage parti i en situation, som kan være svær at overskue eller blande sig hensigtsmæssigt i.
Som udgangspunkt er vores erfaring også, at der ikke er nogen fordel i, at eleven forlader skolen.

Det er langt bedre, at konflikter bliver løst her. I langt de fleste tilfælde fungerer relationen mellem de stridende parter hurtigt godt igen, når bare vi får talt sammen.
Du er altid meget velkommen til at kontakte os, så du kan blive ordentlig informeret og give dit syn på sagen – og forhåbentlig er du enig med os i den måde, vi har tacklet situationen på.

Og så ligner vores måde at tackle de unge i øvrigt den, som eksisterer i de fleste danske hjem. Altså at de voksne bestemmer, og at det er vores arbejde at gøre de unge mere og mere ansvarlige og modne – med det sikkerhedsnet, vi og forældrene til stadighed skal udgøre. Overtrædelse af vores regler bliver håndteret forskelligt, afhængig af hvilken elev der har brudt dem, og derfor har vi ikke en færdig facitliste på, hvad en overtrædelse af bestemt karakter medfører. Det afhænger alt sammen af elevens modenhed, udvikling og indsigt i egne handlinger. Alt det taler vi med jer om, når jeres barn starter.

Fester

Kammeratskabet på skolen er tæt og noget af det, som eleverne er gladest for her på skolen. Det værner vi om, og vi bruger meget tid på at lære dem, hvordan man er en god kammerat. De er i en alder, hvor meget nyt skal prøves, og er du usikker på, om du vil give tilladelse til, at dit barn besøger den ene eller den anden eller deltager i fester, så kontakt os endelig og få vores syn på sagen, når du har brug for det.

I de fleste hjem er der naturligvis voksne til stede, når de unge fester, men det modsatte kan også ske. Derfor er det vigtigt, at I også kontakter hinanden indbyrdes for at sikre, at jeres børn er i sikre hænder, når de tager til fester rundt omkring.

Om at have en elev på skolen Til toppen

Visitation Til toppen

Skolen optager både elever, der er visiteret gennem kommunen, og elever, hvor forældrene selv betaler for skolegangen. Se skolens priser. Vi anbefaler forældre på forhånd at få afklaret, om jeres barn skal/kan visiteres gennem jeres egen kommune.

Hvis I overvejer Esrum, er der altid mulighed for at besøge skolen. Efter aftale kan jeres barn også være med i undervisningen nogle dage og selv opleve, hvordan skolegangen er hos os.

Friskole

Skolen er en friskole og er derfor underlagt lov om friskoler. Men ift. fag og faglige mål følger vi folkeskolens del- og slutmål, og vores elever går til de samme terminsprøver og de samme afgangsprøver, som elever i folkeskolen.

Skole-hjem-samarbejde

Vi har et intensivt og godt forældrearbejde med minimum to årlige skole-hjem-samtaler og et årligt forældremøde. Det betyder ikke, at vi trætter jer med daglige telefonopringninger om små og store konflikter i skoletiden. Dem tager vi i skolen. Men der er rig mulighed for – gennem kontakt med jeres barns klasselærere – at holde jer orienteret om, hvordan det går jeres børn fagligt og socialt i skolen. I er altid velkommen til at ringe, og der er mulighed for ekstra møder og kontakt efter behov.

Om at have en elev på kostafdelingen Til toppen

At have sit barn anbragt som kostelev, er en stor omvæltning for alle forældre. Derfor er vi til rådighed med alle de spørgsmål eller bekymringer, I måtte have. Nedenfor forsøger vi at give jer svar på nogle af de spørgsmål, I måtte have. 

Kontaktpædagog

Alle kostelever har udover deres faste klasselærere også en kontaktpædagog. Kontaktpædagogen er bindeled mellem skolen, kostafdelingen og familien. Kontaktpædagogen står for den daglige opfølgning og omsorg og er også den primære kontakt til hjemmet ift. de aftaler, som indgås i hverdagen og weekender. Det er også kontaktpædagogen, der står for de fleste samtaler med jer forældre.

Dette arbejde vil blive suppleret af afdelingslederen efter behov, og da vi arbejder tæt sammen, kan vi godt dække hinanden ind, så kostelev og forældre altid har nogen at tale med. For det er vigtigt, at I altid har nogen at tale med, hvis der er et eller andet, der trykker – eller I har brug for at vende en situation med os.

Kontakten mellem jer og os

Vi holder møder efter behov, men mindst to gange om året, og så ses vi yderligere til jule- og sommerfesten. Her er det vigtigt, at du deltager – også selv om du måske bor langt væk fra skolen.

Du er også velkommen til at komme på besøg på hverdage og f.eks. deltage i vores aftensmad. Det plejer at være hyggeligt, og du får med egne øjne en fornemmelse af livet her på skolen. Det skal helst være aftalt, så vi ved, at vi også skal sætte lidt tid af til at tale med dig. Du kan også komme forbi og hente dit barn, køre en tur til stranden, gå en tur i skoven, til klosteret eller besøge familie her i nærheden.

Især i starten kan det være svært at undvære sit barn, som du jo har været vant til at være sammen med dagligt. Derfor er du også altid velkomne til at ringe op og få en sludder, og ringer du på et tidspunkt, hvor vi har lidt travlt, aftaler vi, at vi ringer hjem til dig senere. Husk altid at aflevere nye telefonnumre, hvis du skifter mobilen.

Vi holder fem til seks årlige fællesarrangementer på skolen, hvor alle forældre inviteres til at komme og være med til at spise aftensmad.

Familieterapi Til toppen

Som alle familier rammes også I af udfordringer og problemer. Det kan være særlige hændelser, der gør udslaget. Det kan være konflikter og udfordringer, der har levet hos jer i flere år, som I gerne vil arbejde med eller måske have helt ud af jeres liv.

Hvis en familie har kæmpet med problemerne i lang tid, kan den være ramt af opgivenhed, udmattelse og fornemmelsen af ”ikke at kunne holde det ud mere”.  Situationen kan komme til at skygge for de værdier og intentioner, familien normalt lever efter. Problemerne har det også med at flytte ind i skoletiden – og ind i menneskene.

Derfor kan det for en stund – kortere eller længere – være hjælpsomt for en familie at få tilbudt familieterapi.

Adresseskift

Når dit barn bliver indskrevet som kostelev, flytter han eller hun folkeregisteradresse til skolen. Dette primært for at læge- og tandlægebesøg kan foregå tæt på skolen uden at give for meget fravær i forbindelse med transport. Mange kommunale tilbud er desuden forbundet med ens adresse og kan ikke benyttes, hvis man ikke bor i kommunen, fx knallertbevis og andre tilbud på den lokale ungdomsskole.

Hvis du evt. modtager boligydelse, kan sagsbehandler godt give besked videre til denne afdeling, da meningen jo er, at du stadig skal have dit barn hjemme på weekend og i ferier.

Tøjpenge

Tøjpenge udbetales ligeledes efter KL’s vejledende takster. Pengene bliver ikke udbetalt direkte til eleven, men bliver sat ind på en konto, som vi administrerer i samarbejde mellem elev, kontaktpædagog og dig som forælder.

Udstyr

Når dit barn starter som kostelev, er det faktisk kun nødvendigt at medbringe eget tøj. Vi sørger for, at værelset er indrettet med møbler, TV og sengetøj. Derudover får kostelever udleveret håndklæder, shampoo, tandbørste, tandpasta og andre ting, som er til rådighed i ens eget hjem. Ski- og regntøj kan vi også være behjælpelige med.

Værelserne er møbleret og med fladskærme, ligesom vi har cykler o.lign. til rådighed til den lokale købmand, ture til stranden m.m.

Der er trådløst netværk overalt på skolen, hvis eleven har sin egen bærbare pc.

Eget udstyr som musikanlæg, mobiltelefoner, bærbare m.m. må medbringes, men skolen kan ikke påtage sig et forsikringsforpligtende ansvar, hvis der skulle ske noget med disse ting. Hvis eleven ønsker det, kan vi udlevere en nøgle til værelset og kun ved egentlige indbrud og tyveri kan vores forsikring dække.

Heldigvis er det sjældent, vi står en sådan en situation.

Transport

Alle kostelever får deres eget alle-zoners bus- og togkort og er med i abonnementsordningen med DSB. Bor man uden for det normaldækkende område, sørger vi for tog/bus og færgekort.

Sygdom

Hvis en kostelev bliver syg, mens han eller hun er på skolen, sørger vi for eventuelle lægebesøg og behandling, og vi får også indkøbt evt. medicin. Det er os voksne på skolen, der – i samråd med dig – skønner, om dit barn skal blive på skolen eller hjem til dig på grund af fx høj feber eller risiko for at smitte de øvrige elever.

Eleverne må ikke selv medbringe medicin hjemmefra, uden vi er orienterede.

Medicin og diagnoser

Skolen råder over medicinskab og har en medicinansvarlig, som håndterer medicin, såfremt dit barn har en diagnose og er medicineret.

Økonomi

Når dit barn flytter ind på kostafdelingen, er der mange udgifter, der er dækket af opholdsprisen. Det gælder – ud over selvfølgelig kost og logi – lejrskolen, skiskolen, sommerskolen (hvis dit barn fortsætter efter sommerferien), tøj- og lommepenge, udflugter, frisør etc. Men der er også ting, prisen ikke dækker – medicin ved fx kronisk sygdom, transport til og fra jeres hjem etc. I tvivlstilfælde tal med os eller sagsbehandler.

Lommepenge<

Vi udbetaler lommepenge en gang om ugen. Beløbet er afhængigt af alder efter de vejledende takster fra KL. Eleverne har mulighed for at tjene ekstra lommepenge ved at arbejde f.eks. i køkkenet eller hos pedellen. Disse penge bliver udbetalt hver fredag efter skoletid, så der er lidt at holde weekend for. Vi råder til, at du ikke giver dit barn lommepenge, slik eller cigaretter med hjemmefra. Det giver en skæv fordeling mellem elever, der kan få hjemme og elever, der ikke kan.

Skal dit barn starte på
Esrum Kost- og Friskole?

Så giv os et kald på tlf.: 4839 0950 eller kontakt os på kontor@esrumkostskole.dk

”Vi er lykkelige for, at vores døtre nu trives og udvikler sig både fagligt og socialt”. (Annette, mor til to piger der går på skolen). Læs hele interviewet.

”Der er en kæmpeforskel på den dreng, jeg sendte på Esrum for to år siden, og den dreng, jeg har nu.” (Jeannies dreng bor på Esrum). Læs hele interviewet.

I kan læse meget mere om skolen her.

I kan læse meget mere om kostafdelingen her.

”Familiebehandlingen skaber en rigtig god udvikling for mig, så jeg bedre kan hjælpe mit barn. Jeg får redskaber, der giver ham mere ro og gør os alle sammen gladere” (Mor til kostelev). Læs hele interviewet og læs menupunktet Familieterapi.