fbpx

Socialpædagogisk Døgntilbud

Døgntilbud til børn og unge

En anbringelse på et døgntilbud kan være en voldsom omvæltning for børn og unge. Derfor gør vi meget ud af, at eleven får en god start og føler sig velkommen i vores døgntilbud.

Vi hjælper eleven med at få eller vedligeholde fritidsaktiviteter, et stærkt netværk – og til at få løst eventuelle konflikter med familien.

I hjertet af vores kostafdeling finder man ”lejligheden”. Det er vores store stue-, køkken- og alrum, som forbinder vores to værelsesfløje. Her hænger kosteleverne ud inden og efter skole, og det er også her, at dagen planlægges, og hvor der hygges og slappes af.

Socialpædagogisk friplads Til toppen

Der kan gives en socialpædagogisk friplads eller bistand, hvis den unge opfylder kommunens krav. Disse krav er:

  • kommunalbestyrelsen vurderer, at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og
  • betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet.

Kilde: https://www.uvm.dk/dagtilbud/tilskud-og-egenbetaling/socialpaedagogisk-fripladstilskud

 

Socialpædagogisk opholdssted og botilbud Til toppen

På Esrum Kost- & Friskole skaber vi håb om forandringer for den enkelte elev. Sammen med eleverne indgår vi i trygge og ærlige relationer. Vi ser barnet i en helhed – både fagligt og personligt.

Vi er især formet af fire forskellige teorier og metoder:

  • Narrativ teori og praksis
  • Systemisk tænkning
  • Relationel koordinering i sociale konstruktioner
  • Zonen for nærmeste udvikling.

Disse teorier og metoder er vores udgangspunkt i pædagogiske og læringsmæssige sammenhænge.

Privat Specialskole Til toppen

Man kan sagtens se os som en privat specialskole, da vores friskoletilbud skræddersyes den enkelte elev. Men det er ikke alle vores elever, der har behov for den socialpædagogiske og specialiserede hjælp, og derfor er vores skoletilbud mere flydende i sit udtryk.

Vi har dog stor erfaring med håndtering af elever, der har indlæringsvanskeligheder, og som ikke profiterer af at gå i folkeskole. Vi har meget få elever pr. klasse, og vi modtager både elever med forældrebetaling og med støtte fra kommunen.

Vi arbejder med de nyeste tilgange og tilbyder bl.a.:

  • Specialiseret læseundervisning
  • Psykologbistand
  • Familierådgivning

Vil DU starte på
Esrum Kost- og Friskole?

Så giv os et kald på tlf.: 4839 0950 eller kontakt os på kontor@esrumkostskole.dk

{
”Skulle der være en elev, der ikke har lyst til at gå i skole, samarbejder nattevagten med elevens kontaktlærer om at tale med eleven og motivere ham eller hende til at komme afsted. Målet er, at alle elever skal i skole. Hver dag”.

Leder af kostafdelingen og souschef, Lotte Gjerlufsen

{
”På et tidspunkt fik vi en elev, der ikke havde talt med far i tre måneder. Sammen med eleven inviterede vi faren med til ridning og herop og spise aftensmad. Vi sørgede stille og roligt for at få relationen bygget op igen.”

Leder af kostafdelingen og souschef, Lotte Gjerlufsen