Særlige behov

Esrum Kost- & Friskole er både en kostskole og en friskole med stort fokus på den enkelte elev. Vi har meget få elever pr. klasse, så vi er sikre på at alle elever får den nødvendige støtte. Vi sørger for at alle elever får en fantastisk mulighed for at blive godt klædt på videre i livet. For os og for vores elever er rummelighed en vigtig værdi – Og det ser vi tydeligt!

“Skulle der være en elev, der ikke har lyst til at gå i skole, samarbejder nattevagten med elevens kontaktlærer om at tale med eleven og motivere ham eller hende til at komme afsted. Målet er, at alle elever skal i skole. Hver dag.” – Leder af kostafdelingen og souschef, Lotte Gjerlufsen

SOCIALPÆDAGOGISK OPHOLDS- STED OG BOTILBUD

På Esrum Kost- & Friskole skaber vi håb om forandringer for den enkelte elev. Sammen med eleverne indgår vi i trygge og ærlige relationer. Vi ser barnet i en helhed – både fagligt og personligt.

Vi er især formet af fire forskellige teorier og metoder:

  • Narrativ teori og praksis

  • Systemisk tænkning

  • Relationel koordinering i sociale konstruktioner

  • Zonen for nærmeste udvikling.

Disse teorier og metoder er vores udgangspunkt i pædagogiske og læringsmæssige sammenhænge.

SOCIALPÆDAGOGISK FRIPLADS

Der kan gives en socialpædagogisk friplads eller bistand, hvis den unge opfylder kommunens krav.
Disse krav er:

  • kommunalbestyrelsen vurderer, at barnets ophold i dagtilbud er særlig

  • påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og

  • betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet.

Kilde: UVM

Privat specialskole

Man kan sagtens se os som en privat specialskole, da vores friskoletilbud skræddersyes den enkelte elev. Men det er ikke alle vores elever, der har behov for den socialpædagogiske og specialiserede hjælp, og derfor er vores skoletilbud mere flydende i sit udtryk.

Vi har dog stor erfaring med håndtering af elever, der har indlæringsvanskeligheder, og som ikke profiterer af at gå i folkeskole. Vi har meget få elever pr. klasse, og vi modtager både elever med forældrebetaling og med støtte fra kommunen.

Vi arbejder med de nyeste tilgange og tilbyder bl.a.:

  • Specialiseret læseundervisning

  • Psykologbistand

  • Familierådgivning

Kontakt

Esrum Kost- og friskole
Esrum Hovedgade 18
3230 Græsted

+45 48 39 09 50

kontor@esrumkostskole.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Åbningstider

Kontoret:
Mandag – torsdag fra kl. 08.30–16.00
og fredag fra kl. 08.30–14.00.

Kostafdelingen:
Eftermiddage efter kl. 15.00, fredag efter kl. 14.00, og i weekenden.

Esrum Logo