Esrum Kost- & Friskole søger en pædagog/kostlærer

Ønsker du et meningsfyldt job med at hjælpe børn og unge med særlige udfordringer godt på vej, så de kan leve op til deres fulde potentiale? Vil du som pædagog/kostlærer være med til at skabe livsduelige børn og unge med mod på tilværelsen, i samarbejde med et fagligt kompetent hold kolleger, så leder Esrum Kost- & Friskole efter dig.

Esrum Kost- & Friskole er både en dagskole og et socialpædagogisk døgntilbud. Vi har plads til omkring 50 elever og vores målgrupper er børn og unge i udskolingen. Det vil sige elever fra 11 til 18 år. Vi har 26 kostpladser og 25 dagelevpladser. Vores elever er overvejende normalt begavede og kommer til skolen med forskellige faglige og sociale udfordringer så som skoleværing, mobning og forskellige familiemæssige problemstillinger. De profiterer af skolens lille, trygge miljø med plads til den enkelte, hvor der er tid og ressourcer til, at alle bliver set og hørt. Kostskolen er beliggende i naturskønt område i Nordsjælland med både skov og sø omkring sig, som vi ynder at inddrage i dagligdagen. Kostskolen fremstår æstetisk og tilbyder gode skole-, bolig- og fritidsfaciliteter, og er præget af en tæt personalegruppe, der sammen løfter og udvikler kerneopgaven omkring et skole- og botilbud. Vi arbejder målrettet med at skabe et trygt miljø, der tilgodeser den enkelte elevs potentialer, udfordringer og trivsel.  

Som pædagog på kostafdelingen skal du være med til at skabe et miljø hvor støtte/omsorg, struktur og tydelighed er nogle af nøgleelementerne. Du forventes at have et ressourceorienteret syn på eleverne og kan skabe den tryghed og forudsigelighed, der kræves for at skabe udvikling for eleverne. Du have skal lyst til at indgå i et tæt samarbejde både med de øvrige pædagoger, såvel som med lærergruppen tilknyttet friskolen. Du skal om nødvendigt kunne indgå i og til en vis grad understøtte undervisning tilrettelagt af lærerne, ligesom du skal have lyst til at arbejde på tværs af vores tilbud.

Du vil i dit daglige arbejde på kostafdelingen blive tildelt kontaktpædagog-rollen for nogle af eleverne og have medansvar for at skabe et rummeligt og alsidigt miljø, hvor eleverne motiveres til at lære og udvikle sig på en rolig og tryg måde. Kontaktpædagogen er en gennemgående person, eleven kan støtte sig til og bruge i alle henseender, og er den koordinerende faktor i samarbejdet omkring eleven, og således den der, i samarbejde med klasselæreren, forældre og kommune vil have samarbejde med.

Vi forestiller os at du er:

 • En uddannet pædagog og/eller lærer der har lyst og evne til at arbejde med børn og unge, med særlige behov

 • En medarbejder der kan indgå i et tæt samarbejde med de øvrige pædagoger, lærere og ledelse

 • En medarbejder der kan skabe forudsigelighed og læringslyst for eleverne

 • En medarbejder der er fagligt velfunderet, idérig og tydelig, reflekterende og handlekraftig

 • En medarbejder der møder elever, forældre og samarbejdspartnere på en åben og respektfuld måde

 • En medarbejder der kan indgå i alle aspekter af kost- & friskolens arbejde

 • En medarbejder der har engagement og evner selvrefleksion, og som er interesseret i at udvikle sig fagligt og personligt

 • En medarbejder der behersker dokumentation og formår at formulere sig fagligt og sagligt

 • En medarbejder der kan være i samspil med flere fagligheder, sætte tydelige og målbare mål for den enkelte elev, og samarbejde omkring mål i handleplanen

 • En medarbejder der ønsker at arbejde i en blanding af dagvagter, aftenvagter og weekendvagter

 • En medarbejder med viden om low arousal og medicinhåndtering

Disse ønsker forventer vi ikke at nogen kan opfylde til fulde, men kan du genkende dig selv i noget af beskrivelsen, så hører vi meget gerne fra dig.

Stillingen er en fuldtidsstilling, og løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst for lærere ved de frie grundskoler. Der må påregnes vagter både dag, aften og i udvalgte weekender, ligesom deltagelse i sommerskole af en uges varighed må påregnes.

 

Stillingen er til besættelse snarest muligt, dog senest 1/4/2024

Ansøgningsfristen er onsdag d. 21. februar kl. 12:00.

Ansøgning med CV og foto skal sendes til rix@esrumkostskole.dk, mærket ”Ansøgning kost”.

Der afholdes ansættelsessamtaler mandag d. 26/2/2024

Der er gode offentlige transportforbindelser til skolen fra Helsingør og Hillerød.

 

Vi ser frem til at høre fra dig.


Med venlig hilsen

Esrum Kost- & Friskole

Esrum Hovedgade 18, 3230 Græsted
Tlf. 4839 0950
kontor@esrumkostskole.dk

Kontakt

Esrum Kost- & Friskole
Esrum Hovedgade 18
3230 Græsted

+45 48 39 09 50

kontor@esrumkostskole.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Åbningstider

Kontoret:
Mandag – torsdag fra kl. 08.30–15.00
og fredag fra kl. 08.30–13.30.

Kostafdelingen:
Eftermiddage efter kl. 15.00, fredag efter kl. 13.00, og i åbne weekender.

Esrum Logo