Læsevejleder eller lærer med særlige læsefaglige kvalifikationer søges

Kontakt os

Læsevejleder eller lærer med særlige læsefaglige kvalifikationer søges


Ledige stillinger

Læsevejleder eller lærer med særlige læsefaglige kvalifikationer søges
Ønsker du et meningsfyldt job med at undervise børn og unge med særlige udfordringer, så de kan leve op til deres fulde potentiale? Vil du som lærer være med til at skabe livsduelige børn og unge med mod på tilværelsen i samarbejde med et fagligt kompetent hold kolleger, så leder Esrum Kost- & Friskole efter dig.

Har du andre specifikke fag som du kan bidrage med, så vil vi gerne høre om dem også.

Esrum Kost- & Friskole er både en dagskole og et socialpædagogisk døgntilbud. Vi har plads til omkring 50 elever og vores målgrupper er børn og unge i udskolingen. Vores elever er overvejende normalt begavede og kommer til skolen med forskellige faglige og sociale udfordringer så som skoleværing, mobning og forskellige familiemæssige problemstillinger. Eleverne profiterer af skolens lille, trygge miljø med plads til den enkelte, hvor der er tid og ressourcer til, at alle bliver set og hørt.

Skolen er beliggende i naturskønt område i Nordsjælland med både skov og sø omkring sig, som vi gerne inddrager i dagligdagen. Den er præget af en tæt personalegruppe, der sammen løfter og udvikler kerneopgaven omkring et skole- og botilbud. Vi arbejder målrettet med at skabe et trygt miljø, der tilgodeser den enkelte elevs potentialer, udfordringer og trivsel.

Lige nu søger vi en læsevejleder eller lærer med tilsvarende kompetencer indenfor læseområdet. Det er vigtigt, at du brænder for læseområdet og motiveres af at gøre en forskel for læseudfordrede elever, da du skal være skolens tovholder og faglige fyrtårn inden for læseområdet. Sammen med skolens ledelse og øvrige personale vil du derfor have en væsentlig opgave i at udvikle og implementere vores nye ordblindekoncept på Esrum Kost- og Friskole.

Du har naturligvis erfaring med at undervise elever med skriftsproglige vanskeligheder, og det vil derudover være en stor fordel, hvis du også har erfaring med at vejlede og understøtte dine kollegaer i, hvordan læseudfordrede elever bedst muligt inkluderes og tilgodeses i den almindelige undervisning. Afdækning af læsevanskeligheder, dokumentation samt udarbejdelse af handleplaner er ligeledes en væsentlig del af jobbet. Ud over undervisning af elever skal du også have mod på eventuelt at afholde kurser for forældre og lærere. Det kan fx handle om LST-kurser, oplæg om ordblindhed eller kurser om undervisningens tilrettelæggelse ift. at understøtte de ordblinde elevers læring bedst muligt.

Som lærer på EKF skal du være med til at skabe et undervisningsmiljø, hvor støtte/omsorg, struktur og tydelighed, faglighed er nogle af nøgleelementerne. Du forventes at have et ressourceorienteret syn på eleverne, ligesom du kan skabe den tryghed og forudsigelighed, der kræves for at skabe udvikling for eleverne.

Vi er en mindre skole og du skal derfor have lyst til at indgå i et tæt samarbejde med de øvrige lærere og pædagoger.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst for lærere ved de frie grundskoler. Der må påregnes enkelte aftenarrangementer og en lejrskole årligt. Der er gode offentlige transportforbindelser til skolen fra Helsingør og Hillerød.

Stillingen er til besættelse den 1/8/2024

Ansøgningsfristen 24.06.2024 kl. 12:00.

Ansøgning med CV og foto skal sendes til je@esrumkostskole.dk, mærket ”Ansøgning læselærer”.

Der afholdes ansættelsessamtaler den: 26.06.2024

Vil du høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder, John Rønnenfelt, tlf.: 30504082

Vi ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
John Rønnenfelt
Konstitueret skoleleder
Esrum Kostskole

Skriv til os

+45 48 39 09 50