Undervisning

På Esrum undervises eleverne i de almindelige folkeskolefag.

Bl.a. dansk, matematik og kristendomskundskab. Vi har også fysik/kemi, biologi og geografi, som er slået sammen til en blok, vi kalder science. Der undervises og føres til prøver i alle fagene, selvom de samlet kaldes science.

Der tilbydes tysk, som kan afsluttes med afgangsprøven efter 9. klassetrin, såfremt eleven får godkendt to års sammenhængende undervisning i faget.

"Heroppe er de godt nok pædagoger. Men ikke sådan nogen pædagogtyper. De kalder en skovl for en skovl. Og ham, jeg allerbedst kunne lide, han tog mig seriøst og fik mig til at føle, at han var der for min skyld, at jeg ikke bare var et arbejde."  – Nicklas, elev

Valgfag

Gruppe 1, 2 og 3 deltager i skolens valgfagsordning, hvor det er muligt at vælge op til tre forskellige praktisk/kreative og musiske fag om ugen: Håndværk/design, musik og madkundskab. Der er også mulighed for specialundervisning i dansk, matematik eller engelsk. Man vælger valgfag én gang årligt og afslutter med eksamen i 8. klasse. Valgfagene ligger torsdag eftermiddag – fra 12.45 til 15.00.

Musikken

Musik spiller en særlig rolle på Esrum. Ikke bare som valgfag men også i elevernes fritid. Vi har studier, instrumenter og computerprogrammer plus mixerpulte på professionelt niveau. Eleverne har mulighed for at få individuel undervisning på deres eget instrument om eftermiddagen.

Skolen har flere lærere, der er professionelle musikere (med rap og pop-rock), vi har en pedel og en gæstelærer, der begge spiller musik på professionelt niveau. Vi har kompetencer i huset til at lave noget, der lyder rigtigt godt!

At arbejde med musik – og måske også optræde med det til vores fester – giver samtidig glæde og selvtillid.

Idrætsuge

I uge 41 op til efterårsferien afholder skolen idrætsuge med alle former for idræt og bevægelse og med fokus på sund mad. Vi bruger Esrum Boldklubs baner og inddrager også skoven og søen. Idrætsugen afsluttes med et aftenløb gennem skoven ned til Esrum Sø med poster og lidt gys. Dageleverne kan overnatte på skolen efter aftenløbet, og så slutter vi det hele af med en fælles brunch og ønsker hinanden god efterårsferie.

Læselejren

Læselejren er en særlig fire-dages læseindsats i foråret for de af vores elever, der har behov for ekstra læseundervisning, og som har lyst til at bruge ekstra tid på virkeligt at give den en skalle og fordybe sig i at læse.

Læselejren foregår forskellige steder i landet på camps nær skov og strand. Elever og lærere bor i små hytter og arbejder (stort set) døgnet rundt med læsning. Vi oplever, at nogle elever på læselejren kan rykke sig op til et år i læsning.

Forældresamarbejde

Vi har skolehjemsamtaler minimum to gange årligt. Men som regel er vores forældrekontakt meget hyppigere, tættere og mere personlig. Forældre er altid velkomne til at kontakte os, hvis de har behov for det. Til gengæld har vi ikke tradition for trælse beskeder over mailen.

For henviste dagelever og kostelever, der er visiteret til skolen via deres kommune, udarbejder skolen to gange årligt rapporter til sagsbehandler, og der afholdes statusmøder med kommunen og forældrene. Eleverne gøres bekendt med indholdet af rapporten før statusmødet og deltager også – hvis det er relevant – på mødet.

Kontakt

Esrum Kost- & Friskole
Esrum Hovedgade 18
3230 Græsted

+45 48 39 09 50

kontor@esrumkostskole.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Åbningstider

Kontoret:
Mandag – torsdag fra kl. 08.30–15.00
og fredag fra kl. 08.30–13.30.

Kostafdelingen:
Eftermiddage efter kl. 15.00, fredag efter kl. 13.00, og i åbne weekender.

Esrum Logo