UNDERVISNINGSPLANER

Esrum Kost- & Friskole følger Fælles Mål og de dertilhørende læseplaner. Det betyder, at Esrum Kost- & Friskoles slutmål er anført i Fælles Mål og at det er disse slutmål, vi arbejder med for hver enkelt elev.

Fagformålet og de underliggende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder er den overordnede ramme for lærernes tilrettelæggelse af undervisningen og overvejelser vedrørende valg af undervisningens indhold.

Læseplanerne beskriver grundlaget for undervisningen i faget. Læseplanen fortolker forholdet mellem folkeskolens formål, lovens centrale bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse og de fagspecifikke bestemmelser i Fælles Mål. Læseplanerne sætter retningen for progressionen i faget. Retningen er ikke entydig. Progressionen foregår med udgangspunkt i elevernes kunnen.  Læseplanen sætter ikke tempoet for progressionen hos den enkelte elev. Læseplanerne udfolder de bindende kompetencemål.

Der foreligger ingen præcise forskrifter for, hvordan en undervisning, der baserer sig på dette helt nøjagtig, ser ud. Esrum Kost- & Friskole abonnerer i år på CLIO, da lærerne vurderer, at flere af undervisningsaktiviteterne i dette materiale ser ud til at passe godt til vores elevgruppe.

Skolens årsplaner er vejledende og planlagt ud fra den præmis, at der er ret til ændringer i lærernes årsplan. Med ”ret til ændringer” mener vi, at aktiviteter og indhold i undervisningen sagtens kan ændre sig mange gange i løbet af året. Imidlertid ændrer slutmålene sig ikke og når lærerne foretager ændringer af et undervisningsforløb eller en aktivitet, så er det stadig fagets formål, fagets kompetenceområder og de underliggende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder, som der er udgangspunktet for ændringer. Når læreren laver en årsplan, så kalder vi det den langsigtede tilrettelæggelse.

Esrum Kost- & Friskole benytter sig af Clio-online og benytter sig af den årsplans skabelon, der er i Clio systemet.

Esrum Kost- & Friskole fører eleverne op til folkeskolens prøver. Skolen har fravalgt at føre eleverne op til eksamen i faget kristendomskundskab. Faget er igen kommet på elevernes skema pr. august 2021. Vi vil derfor fra skoleåret 2022.23 igen føre eleverne op til dette fag. Vi kalder faget religion.

Esrum Kost og Friskole er i gang med at lave en sammenhængende plan for hele skolen. Vi kalder den for EKF-planen. Målet med denne er at få skriftliggjort alt det, vi laver, for på den måde at kunne tydeliggøre over for omverdenen, hvorfor vi er en skoleform, som er værd at værne omkring.

Esrum Kost- & Friskole bruger folkeskolens vejledende timetal og minimums timetal som markør for elevernes skemaer. Dog har skolen få elever i klasserne og dette giver mulighed for en intens undervisning, hvorfor at det ikke er for alle timer, at skolen følger vejledende timetal.

Friskoler er omfattet af reglerne i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og skal derfor udarbejde en undervisningsmiljøvurdering.

Kontakt

Esrum Kost- og friskole
Esrum Hovedgade 18
3230 Græsted

+45 48 39 09 50

kontor@esrumkostskole.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Åbningstider

Kontoret:
Mandag – torsdag fra kl. 08.30–16.00
og fredag fra kl. 08.30–14.00.

Kostafdelingen:
Eftermiddage efter kl. 15.00, fredag efter kl. 14.00, og i weekenden.

Esrum Logo