TAKSTER

  • Henviste dagelever/kostelever

Skole: 18.388 kr. pr. måned
Pædagogisk tillæg 1.500 kr. pr. måned
I alt (11 mdr.) 19.888 kr. pr. måned (- transport)

Kostelever
Ophold x 12 md. (11-18 år) - søndag aften-fredag eftermiddag - inkl. sommertur i juli/aug. 27.621 kr. mdl.
Skole x 11 md. (inkl. materialer og lejrskole m.v.) (gns.) 19.888 kr. mdl.

Mdl. opholdsbetaling inkl. skole: (- transport) (gns.) 47.509 kr. mdl.

  • Socialpædagogiske tillæg

Støttetimer 400 kr. pr. time
Familiebehandling (- transport ved hjemmebesøg) 1.100 kr. pr. time
Psykologbistand 1.200 kr. pr. time
Ekstra bevillinger (ferier og lukke-weekender) 2.750 kr. pr. døgn
Weekend 4.422 kr./weekend (minimum 2 weekender mdl.)

  • Transport

Udgift til transport til/fra hjemmet faktureres samt transport i det hele taget i forbindelse med opholdet på Esrum. Det gælder både for offentlig transport og i skolens egne busser.
Transport ved hjemmebesøg i forbindelse med familiebehandling er efter den lave km. takst + 400 kr. pr time.

  • Opholdsbetaling dækker

Tøj- og lommepenge (Socialministeriets vejledende takster). Dækker desuden gaver, frisør, fritidsaktiviteter, medicin (almindelig sygebehandling), ungdomsskole, arrangerede udflugter samt sommertur + lejr- og skiskoler m.v. Evt. briller, medicin ved kronisk sygdom og særlig sygebehandling aftales særskilt.

Kostelever, der fortsætter efter 1/8. betaler for ophold (- skole) i juli uanset deltagelse på sommerturen.

  • Psykolog

3 afklarende/støttende samtaler. - Iværksættes kun efter aftale med sagsbehandler.

  • Weekender

Skolen har åbent de fleste weekender i skoleåret og efter særskilt aftale i udvalgte ferier.

Weekendelever tilmelder sig minimum 2 weekender pr. måned = 8.844 kr. pr. måned.
Tilmelding til weekendordning (2 weekender) opsiges med en måneds varsel.

  • Indskud

Indskud 10.000 kr. dækker div. omkostninger ved indskrivning, værelsesindretning/evt. nyindkøb af møbler, dyne/hovedpude, sengelinned og håndklæder. Eleven får 1.500 kr. til personlig indretning.

Ved ophør indenfor de første 3 mdr. returneres 5.000 kr.

  • Betaling / Regulering

Ophold og skole betales månedsvis forud. Nye elever fra skoleårets start betaler fra 1. august (hel måned) uanset startdato. Pristalsregulering hver 1. januar, iht. ændringer i nettoprisindexet (næste regulering pr. 1/1-2024).

Udover det årlige nettoprisindex, forholder skolen sig retten til at regulere taksterne, såfremt der måtte være behov herfor. Der vil i den forbindelse være et varsel på 3 måneder.

NB: Ophold og skolepenge udgør samme beløb, uanset om eleven har ophold efter SEL §52 stk.3 nr.7 eller SEL §52a stk.1 nr.2. Dette har både pædagogiske og praktiske årsager.

Alle elever behandles ens m.h.t. tøj / lmp., transport, møder med sagsbeh., statusrapporter

Download takstbladet her.

Kontakt

Esrum Kost- og friskole
Esrum Hovedgade 18
3230 Græsted

+45 48 39 09 50

kontor@esrumkostskole.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Åbningstider

Kontoret:
Mandag – torsdag fra kl. 08.30–16.00
og fredag fra kl. 08.30–14.00.

Kostafdelingen:
Eftermiddage efter kl. 15.00, fredag efter kl. 14.00, og i weekenden.

Esrum Logo