Gruppeinddelingen

Esrum har pt. inddelt eleverne i fem grupper:

Gruppe 1 – Flexgruppen

Denne gruppe går på tværs af de øvrige og er den eneste, der ikke er aldersopdelt.

Nogle elever starter i denne gruppe, fordi de skal have ”knækket læsekoden” eller har behov for særlig social og faglig træning (specialindsatser) i forhold til at kunne gå i skole. Andre elever går i denne gruppe, fordi de – for en periode – har brug for ekstra opmærksomhed og et – endnu – mindre læringsmiljø end i de øvrige grupper. Vi arbejder individuelt med eleven i denne gruppe. Vi møder eleven dér, hvor han eller hun er, og arbejder med næste udviklingszone.

Vi arbejder fokuseret med de elever, der har behov for specialiseret læseundervisning, og vi inddrager læsning og skrivning fra starten. Vi ved, at børn med læsevanskeligheder er tilbøjelige til at isolere sig fra deres omgivelser og sociale relationer og udvikle mindreværd. Derfor har vi gode resultater med at undervise disse elever sammen, og vi ser, at når de grundlæggende læsefærdigheder kommer på plads, får det en gunstig afsmitning på de øvrige fag. Når eleven har ”knækket læsekoden”, sluses han eller hun over i en af de øvrige grupper.

Elever, der kommer i denne gruppe, fordi de har brug for ekstra opmærksomhed – fx på grund af adfærdsproblematikker eller andre sociale vanskeligheder – profiterer af den ekstra voksenkontakt. I denne gruppe har vi også mulighed for at trække en af skolens pædagoger ind i nogle af timerne.

Gruppe 2 – Modtagegruppen

I denne gruppe går typisk de fleste af de elever, der starter på Esrum. Gruppen samler elever, svarende til 5. 6. og – for nogle – 7. klasse. Fagligt er disse elever ofte et par år bagud på grund af de vanskeligheder, de har oplevet. Selvtilliden og tilliden til, at skolen er et godt sted, er nærmest ikke-eksisterende, og de sociale kompetencer er ikke veludviklede.

Vi tager udgangspunkt i hver enkelt elev. Vi arbejder med den personlige udvikling, herunder de sociale kompetencer, med den faglige udvikling og med eventuelle huller i elevens viden og færdigheder. Ofte laver vi nogle små tests for at finde elevens faglige niveau.

Gruppe 3 – 7. og 8. klassetrin

I denne gruppe intensiveres fag- og gruppeundervisningen . Målet med denne gruppe er at gøre eleverne parate til at deltage i den prøveforberedende undervisning på 9. klassetrin. Der er fortsat mulighed for en mere alternativ tilgang til det at lære og træning i at kunne begå sig i undervisningen. Det kan være en mere praktisk tilgang eller en tilgang med respekt for en elevs behov for, at vi arbejder mere sansemotorisk og  ”tager kroppen med” og med fortsat hensyntagen til den enkelte elevs standpunkt og nærmeste udviklingszone. Der vil være ressourcer nok til, at eventuel specialundervisning kan dækkes ind for elever med dette behov.

Fra 8. klassetrin får eleverne standpunktskarakterer, skolen parathedsvurderer, og der laves uddannelsesplaner for den enkelte elev.

Gruppe 4 – 9. klassetrin

Gruppen er typisk sammensat af elever, som enten besidder eller kan erhverve sig den aldersvarende modenhed til at tage brydegreb med afgangsprøven og en undervisning som kræver ansvarlighed, motivation og disciplin til at kunne arbejde målrettet med stoffet i dansk, engelsk, matematik, biologi, geografi, historie, kemi/fysik og samfundsfag. Selvstændigt arbejde f.eks. i forbindelse med projektarbejde og fremlæggelser vil ligeledes være en integreret del af pensum. Hvis motivationen er til stede, er der mulighed for at få ekstra støtte i de fag. Der er fokus på uddannelsesvalg. Herunder er brobygning på fx Erhvervsskolen Nordsjælland, Humanica Social- og Sundhedsuddannelser og diverse praktikforløb en del af årsplanen.

Målet for eleverne i denne gruppe er folkeskolens afgangsprøve FSA.

Gruppe 5 – 10. klassetrin

Gruppen består af vores ældste elever, som har gennemført 9. klassetrin, og som gerne vil have mulighed for at forbedre og udvikle faglige kompetencer f.eks. med henblik på videre skoleforløb på HF, gymnasium eller lignende. 10. klassetrin er – udover det faglige indhold – også et dannelsesår, hvor modenheden kan få det sidste løft, og hvor udfordringer og oplevelser vil være i fokus. Det gælder studierejser til udlandet og forlængede praktikforløb (op til 3 uger i træk).

Vores elever på 9. og 10. klassetrin går til de samme skriftlige prøver som i folkeskolen, og vi indgår i censorsamarbejdet med skoler i Gribskov Kommune. Alle prøver holdes i vores egne lokaler på de samme datoer som i folkeskolen. Selve prøvesituationen trænes et par gange årligt via terminsprøven.

Kontakt

Esrum Kost- og friskole
Esrum Hovedgade 18
3230 Græsted

+45 48 39 09 50

kontor@esrumkostskole.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Åbningstider

Kontoret:
Mandag – torsdag fra kl. 08.30–16.00
og fredag fra kl. 08.30–14.00.

Kostafdelingen:
Eftermiddage efter kl. 15.00, fredag efter kl. 14.00, og i weekenden.

Esrum Logo