Antimobbe- og trivselsesstrategi

Læs hele vores antimobbe- og trivselsstrategi her.

Det er et fælles ansvar for medarbejdere, forældre, elever og skoleledelse at arbejde bevidst for, at ingen bliver mobbet og at skolen er et rart sted at være.

På Esrum Kost- & Friskole har vi altid et vågent øje på trivsel og forsøger at skabe et miljø med accept og rummelighed i forhold til de vanskeligheder, de enkelte elever kommer med. Vi tror på at et stærkt fællesskab i grupperne og grupperne imellem, styrker trivslen for eleverne. Som friskole har vi i et værdigrundlag og en egen overbevisning, som er skolens omdrejningspunkt i skolens hverdag. Skolens mål er at give eleverne en positiv oplevelse af livet i grundskolen og vende eventuelle udfordringer og nederlag til succes, selvindsigt og forståelse. Vi styrker elevernes selvværd og selvtillid ved at opbygge en større faglighed og sociale kompetencer i et nærværende og trygt miljø.

Det betyder konkret, at skolen arbejder med at styrke eleverne og gruppernes fællesskab i form af:

 • To årlige lejrskoler, fælles spisning, natløb, gallafest, julefest, musikarrangementer, ture ud af huset, projektuger, elevrådsarbejde.

 • Daglig undervisning, der foregår i små grupper med flere lærere

 • Udarbejdelse af undervisningsmiljøvurdering

Det betyder, at skolens lærere i den daglige undervisning er opmærksomme på at styrke fællesskabet i grupperne, dette gøres ved at holde vedvarende fokus på:

 • Sproget blandt eleverne

 • De digitale medier og sproget der bruges i disse sammenhænge

 • Klasseledelse

 • Tillid til de voksne og eleverne imellem

I arbejdet med elevernes trivsel har skolen organiseret en mødestruktur blandt lærerne, der tilgodeser arbejdet med elevernes trivsel. Det betyder konkret, at skolens personale har daglige morgenmøder, ugentlige lærermøder, teammøder og pædagogiske dage, der bl.a. handler om arbejdet med trivslen blandt eleverne. Der er også et tæt samarbejde med personalet omkring de elever, der er kostskolelever.
Hvis en elev udtrykker mistrivsel, reagerer vi som skole hurtigt. Hurtig handling betyder for os konkret, at vi går i gang med at løse problemerne; gerne samme dag, vi bliver gjort opmærksomme på problemerne.

Vi løser problemerne ved at:

 • Afdække problemet, herunder omfang, situationer og mønstre

 • Involvere de lærere, der er tættest omkring eleverne

 • Informere forældre og elever om de foranstaltninger skolen iværksætter. Det kan både være her og nu foranstaltninger men også tiltag der er længerevarende.

 • Iværksætte plan for opfølgning, det vil sige at vurdere om de konkrete tiltag virker efter hensigten

Som skole noterer vi handlingsforløbet, overvejelser og sagens gang, samt de aftaler vi indgår med forældre, elev, pædagoger og lærere. Det giver alle mulighed for at gennemlæse forløbet og bevare overblikket over eventuelle aftaler.

Handlingsplan i tilfælde af mobning

Desværre kan det ske, at en elev bliver mobbet. Hvis skolen bliver gjort opmærksom på en mobbesituation, så benytter skolen en handlingsplan, som er en model udarbejdet af DCUM, som står for Dansk Center for Undervisningsmiljø. DCUM er et uafhængigt, statsligt videncenter, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på uddannelsessteder. Siden 2017 har DCUM huset Den Nationale Klageinstans mod Mobning, som er øverste ankeinstans for mobbesager i Danmark.

Hvis en elev eller forældremyndigheden klager, så skal skolebestyrelsen førstebehandle klagen. Behandlingen af klagen vil føre til en afgørelse om medhold, delvist medhold eller ikke medhold. Afgørelsen skal sendes til den, som har klaget. Hvis klageren er tilfreds med resultatet, forsætter arbejdet på skolen.

Hvis ikke der er tilfredshed, så skal sagen med alt relevant bilag sendes til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Her er de værktøjer vi bruger: https://dcum.dk/grundskole/klageinstans-mod-mobning-grundskole

Kontakt

Esrum Kost- & Friskole
Esrum Hovedgade 18
3230 Græsted

+45 48 39 09 50

kontor@esrumkostskole.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Åbningstider

Kontoret:
Mandag – torsdag fra kl. 08.30–15.00
og fredag fra kl. 08.30–13.30.

Kostafdelingen:
Eftermiddage efter kl. 15.00, fredag efter kl. 13.00, og i åbne weekender.

Esrum Logo