”Det, som barnet i dag gør ved hjælp af en voksen, kan det i morgen gøre på egen hånd”.

Lev Vygotskij